Studentprosjekter innen spektroskopi

Spektroskopi er...

Forskningsinfrastruktur

Seksjonen har flere enheter med tungt vitenskaplig utstyr, med teknisk tilsatte som jobber i nært samarbeid med forskere i deres vitenskapelige virksomhet.

Fastfase-NMR

IR

Massespektrometri

Raman

Forskere ved instittutt X

  • Person 1
  • Person 2
  • Person 3

 

Forskningsprosjekter ved institutt X

  • Prosjekt 1
  • Prosjekt 2

Studier der du lærer mer om XXX