Deltakere i Nanostrukturer og funksjonelle materialer (NAFUMA)

Navn Telefon E-post Emneord
Helmer Fjellvåg Professor +47 22855564 +47 41633921 (mob) helmer.fjellvag@kjemi.uio.no Energi, SMN
Anja Olafsen Sjåstad Professor +47 22855848 a.o.sjastad@kjemi.uio.no Uorganisk materialkjemi, Kjemi
Ola Nilsen Professor +47 22855558 99476424 ola.nilsen@kjemi.uio.no Kjemi, Energi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Björn Martin Valldor Førsteamanuensis +47 22855676 b.m.valldor@kjemi.uio.no
Alexey Koposov Førsteamanuensis alexey.koposov@kjemi.uio.no
Karen Pettersson
Vajeeston Ponniah Førsteamanuensis +47 22855613 vajeeston.ponniah@kjemi.uio.no Uorganisk materialkjemi, Kjemi, SMN
David Stephen Wragg Forsker +47 22858232 d.s.wragg@smn.uio.no Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Henrik Hovde Sønsteby Forsker +47 22855617 +47 92097702 h.h.sonsteby@kjemi.uio.no Nanotechnology, Atomic Layer Deposition, Synchrotron X-ray Characterization, Chemistry Olympiad
Per-Anders Stensby Hansen Forsker p.a.s.hansen@kjemi.uio.no SMN, Optikk, Solceller, Tynnfilm, Luminescens
Susmit Kumar Researcher 22857014 susmit.kumar@kjemi.uio.no
Jayakumar Karthikeyan Forsker +47 22858637 jayakumar.karthikeyan@kjemi.uio.no
Oleksii Ivashenko Forsker oleksii.ivashenko@smn.uio.no SMN, Kjemi, Nafuma
Asbjørn Slagtern Fjellvåg Forsker a.s.fjellvag@smn.uio.no
Halvor Høen Hval Stipendiat 48074288 h.h.hval@kjemi.uio.no SMN, MoZEES, batteri, katode
Rasmus Vester Thøgersen Student r.v.thogersen@kjemi.uio.no
Kristian Breivik Kvamme Student +47 928 56 646 k.b.kvamme@smn.uio.no
Katja Sofie Støren Sverdlilje Stipendiat k.s.s.sverdlilje@smn.uio.no SMN, Bioimpedance, Thin films, Solid State Ionics, Solid State Electrochemistry, Electric Impedance Spectroscopy
Anders Brennhagen Stipendiat 46947610 anders.brennhagen@smn.uio.no Batterier, Nanoteknologi, Elektrokjemi, Kjemi
Prasanta Dhak
Emil Herman Frøen Stipendiat e.h.froen@smn.uio.no SMN, Nafuma
Johnny Andreas Sannes Stipendiat j.a.sannes@kjemi.uio.no
Agnieszka Beata Magdziarz Forsker agniemag@smn.uio.no SMN, Nafuma
Heesoo Park Forsker heesoo.park@smn.uio.no
Amalie Skurtveit Stipendiat +4792082648 amalie.skurtveit@kjemi.uio.no Nafuma, kjemi, Batterier
Bhagyesh Purohit
Erlend Tiberg North Stipendiat +4748228517 e.t.north@smn.uio.no Materialvitenskap, Nanoteknologi, Kjemi, Batterier, Tynnfilmer
Casper Skautvedt Stipendiat 454 21 989 casper.skautvedt@smn.uio.no Batterier, kjemi, Nafuma, Uorganisk materialkjemi, Nanoteknologi
Jayakumar Karthikeyan Forsker +47 22858637 jayakumar.karthikeyan@kjemi.uio.no