Studere ved seksjon for organisk kjemi?

Vi driver forskning innen organisk syntese og NMR spektroskopi. Les videre om mulige masterprosjekter og  arbeidsmuligheter.

Hva er organisk kjemi?

Kjemien til karbonholdige stoffer – Basis for alt liv – Livsvitenskap.

 • Legemidler
 • Mat, vitaminer, kosttilskudd etc.
 • Eksplosiver, kjemiske våpen
 • Plast
 • Maling

Hvem er vi?

Professor 

Tore Benneche

Førsteamanuensis

Tore Bonge-Hansen

Professor 

Lise-Lotte Gundersenq

Professor 

Frode Rise

Førsteamanuensis

Alexander Sandtorv

En senioringeniør  -  7 stipendiater / PhD studenter  -  8 Ms studenter

Hva forsker vi på?

Organisk syntese

 • Metodeutvikling – nye reaksjoner - mekanismestudier
 • Asymmetrisk syntese & “grønn” kjemi
 • Syntese av forbindelser med interessante egenskaper
 • Biologisk aktive forbindelser inkl. naturstoffer, katalysatorer

 

NMR spektroskopi

 • Strukturoppklaring naturstoffer
 • Metabolismestudier

Arbeidsmarkedet for våre kandidater

(eksempler)

 • Stipendiat/PhD studier
 • Industri: GE Health Care, Borregaard, Xellia, Synthetica, Algeta, Pronova, Jotun, Shell, Nornen, Dyno Nobel, Eterfabrikken, Aga, Kraft Foods (Freia), Ringnes, div. mindre biotek firmaer
 • Forskninginstitutter: SINTEF, FFI
 • Offentlig virksomhet: Legemiddelverket, KRIPOS, NOAH, NFR
 • Undervisning: Alle nivåer

Sterkt anbefalte forkunskaper

 • KJM3000 - Anvendt spektroskopi
 • KJM3200 - Organisk kjemi II

Mulighet for KJM3010/KJM3020 oppgaver hos de fleste veiledere.

Noen mulige masterprosjekter

I alle prosjekter beskrevet her, inngår samarbeid med eksterne mhp testing av biologisk aktivitet av syntetiserte forbindelser.

Tore Benneche

Syntese av organiske forbindelser som hindrer kommunikasjon mellom bakterier; Biofilmhemmere.

Tore Bonge-Hansen

Masteroppgaver i medisinalkjemi vil være fokusert på kreftforskning.

Masteroppgaver innen katalytisk asymmetrisk syntese:

 • Fremstilling av nye, miljøvennlige katalysatorer til grønn kjemi
 • Fremstilling av nye reagenser til anvendelse i organisk syntese 

Lise-Lotte Gundersen

Synteseprosjekter rettet mot bioaktive forbindelse og metodologi “spin-offs”; Masterprosjekter vil være delprosjekter av pågående aktiviteter, f. eks:

Syntese av bioaktive naturprodukter

Agelasines, asmarines, malonganenoner, lycorin alkaloider etc. effekt på kreftceller og mikroorganismer (tuberkulose, malaria, andre tropesykdommer)

Syntese av fragmenter

Syntese av forenklede analoger / modelsubstanser

Syntese av mulige kreftlegemidler

DNA intercallation agents       

Hemmere av DNA  reparasjonsenzymer.

 

 

Publisert 20. mai 2015 12:57 - Sist endret 7. feb. 2020 15:47