KUN - Spørreskjemaer

KUN-spørsmålene er søkt holdt i mest mulig likelydende tekst med spørsmålene i undersøkelsen Fysikkutdanning i Norge, FUN, fra 2000. Det er for bedre å kunne sammenligne resultater. Også i den parallelle undersøkelsen Biologiutdanning i Norge, BUN, i 2004 er ordlyden i spørreskjemaene i stor grad sammenfallende. På samme måte har vi søkt å bruke samme tekst i (flere) spørsmål til lærere og til elever.

Noen spørsmål er åpne, og respondenten formulerer selv sine svar. Andre spørsmål er lukkete og krever avkrysning på fempunktsskalaer.

Fire spørreskjemaer ble sendt til alle videregående skoler med kjemi studieretningsfag. Det var skjemaer

Emneord: skolelab, kjemi, skole, KUN, spørreskjemaer, kjemiundervisning Av Vivi Ringnes
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 09:07