KUN - Utdrag av læreplan i kjemi studieretningsfag 3KJ (KUF 1996)

Nedenfor er gjengitt utdrag av læreplanen for 3KJ . Det som er rødmerket, var nytt i kjemiplanen i 1996 sammenlignet med læreplanen fra 1985

Mål 2

Elevene skal ha kunnskaper om de viktigste organiske stoffgrupper og kjenne til sentrale stoffers fremstillingsmåte, egenskaper og anvendelser

Elevene skal

2b ha grunnleggende kunnskaper om organiske forbindelser som er vanlige i næringsmidler og vaskemidler

2f kunne gi eksempler på moderne metoder for analyse og strukturbestemmelser av organiske stoffer

2g kunne gi eksempler på sammenhengen mellom struktur og funksjon til stoffer som har biologisk betydning

Mål 4

Elevene skal ha kunnskaper om forekomst, fremstilling av, egenskaper til og bruk av noen materialer i hverdag, teknikk og næringsliv og kunne drøfte avfalls- og ressursproblemer knyttet til disse.

Mål 5

Elevene skal kjenne aktuelle stoffers naturlige kretsløp, kunne forstå de kjemiske reaksjonene som skjer og kunne vurdere hvordan menneskelige aktiviteter påvirker kretsløpene lokalt og globalt .

Mål 6

Elevene skal kjenne til analysemetoder i uorganisk kjemi, kunne velge framgangsmåte for egne analyser, kunne utføre beregninger og kunne tolke og presentere resultater

Elevene skal

6c kunne gi minst ett eksempel på moderne metoder for analyse av uorganiske forbindelser

Emneord: skolelab, kjemi, skole Av Vivi Ringnes
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 09:08