Deltakere i Seksjon for kjemididaktikk

Navn Telefon E-post Emneord
Karoline Fægri Førstelektor +47 22855427 karoline.fagri@kjemi.uio.no Skolelaboratoriet i kjemi, InterAct, periodesystemet.no
Svein Tveit Universitetslektor +47 22855536 40827109 svein.tveit@kjemi.uio.no