Etter- og videreutdanning i kjemi

Skolelaboratoriet i kjemi tilbyr jevnlig etter- og videreutdanningskurs. Det er også mulig å bestille kurs, både nye skreddersydde kurs eller tidligere holdte kurs. 

Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2

Etterutdanningskurs som er åpne for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole og for andre interesserte.

Faglig innhold i de to kursene: Kjemiens egenart, grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygning, egenskaper og nomenklatur, kjemiske reaksjoner, stoffmengde og konsentrasjon, syrer og baser, redoksreaksjoner, elektrokjemi og kjemididaktikk. Kursene er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1.

 

Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4

Etterutdanningskurs som er åpne for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole og for andre interesserte.

Faglig innhold i kurset: Grunnleggende organisk kjemi, organiske stoffers nomenklatur, oppbygning, egenskaper og bruk, næringsmidler, plastmaterialer og kjemididaktikk knyttet til organisk kjemi. Kurset er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1.

 

KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp

Videreutdanningskurs for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole, og har generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglig innhold i kurset: Kjemiens egenart, grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygning, egenskaper og nomenklatur, kjemiske reaksjoner, stoffmengde og konsentrasjon, syrer og baser, redoksreaksjoner, elektrokjemi og kjemididaktikk. Kurset er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1.

 

KJM0200V - Organisk kjemi i naturfag, 10 stp

Videreutdanningskurs for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole, og har generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglig innhold i kurset: Grunnleggende organisk kjemi, organiske stoffers nomenklatur, oppbygning, egenskaper og bruk, næringsmidler, plastmaterialer og kjemididaktikk knyttet til organisk kjemi. Kurset er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1.

 

Kontakt

Epost: skolelab@kjemi.uio.no

Telefon: 22 85 55 79
eller       22 85 55 36

Besøksadresse:
Kjemibygningen, rom VU 50
Sem Sælands vei 26,
0371 Oslo)

Postadresse:
Postboks 1033 Blindern
0315 Oslo

 

Publisert 18. juli 2015 12:11 - Sist endret 25. mars 2021 16:52