Kjemikalier på barnetrinnet

I læreplanen i naturfag etter LK06, er det slik at de fleste av kompetansemålene i kjemi forplikter til gjennomføring av forsøk. På skolen må det derfor være en samling av stoffer og stoffblandinger som kan brukes i undervisningen.

Et mål med dette fagnettstedet er at lærere i grunnskolen skal bli bedre på oppbevaring og bruk av kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) som klassifiseres som farlige. Sikker håndtering av slike stoffer er viktig både i undervisningen og i dagliglivet.

«Kjemikalier i grunnskolen» er inndelt i «Kjemikalier på barnetrinnet» og «Kjemikalier på ungdomstrinnet». Det er fordi utvalget av kjemikalier til undervisningen er svært forskjellige for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Denne delen av nettstedet er skreddersydd for barnetrinnet.

«Kjemikalier i grunnskolen» er revidert etter de nye forskriftene fra januar 2013. 

 

Av Brit Skaugrud, UiO og Merete Hannisdal, HiOA

Har du spørsmål eller kommentarer til sidene, ta kontakt på

skolelab@kjemi.uio.no

Kjemikalier på barnetrinnet

  • Kjemikalier som trengs på naturfagrommet
  • Merking av kjemikalier
  • Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Substitusjonsplikten
  • Avfallshåndtering
  • Opplæring i rutiner for bruk av skolens kjemikaliesamling