Kjemikalier på ungdomstrinnet

I læreplanen i naturfag etter Kunnskapsløftet (LK20), er det slik at de fleste av kompetansemålene i kjemi innebærer at praktiske elevforsøk er en naturlig og nødvendig del av undervisningen. På skolen må det derfor være en samling av stoffer og stoffblandinger som kan brukes i undervisningen.

Et mål med dette fagnettstedet er at lærere på ungdomstrinnet skal bli bedre på oppbevaring og bruk av kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) som klassifiseres som farlige. Sikker håndtering av slike stoffer er viktig både i undervisningen og i dagliglivet.

«Kjemikalier i grunnskolen» er revidert etter de nye forskriftene fra januar 2013. 

 

Av Brit Skaugrud, UiO og Merete Hannisdal, HiOA

Har du spørsmål eller kommentarer til sidene, ta kontakt på

skolelab@kjemi.uio.no

1. Regler og ansvar på naturfagrommet

 • Bare noen kjemikalier er farlige
 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter er forpliktende
 • Arbeidsmiljøloven gjelder også for elever
 • Arbeidsmiljøloven utdypes i ulike forskrifter
 • Avfallsforskriften gjelder det ytre miljøet
 • Brann- og eksplosjonsvernloven

2. Oppbevaring og håndtering

 • Kjemikalier som trengs på naturfagrommet
 • Merking av kjemikalier
 • Oppbevaring av kjemikalier
 • Løsninger – oppskrifter, merking og oppbevaring
 • Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader
 • Substitusjonsplikten
 • Opplæring i rutiner for bruk av skolens kjemikaliesamling

3. Risikovurdering

 • Hva er egentlig risiko?
 • Risikovurdering av kjemikalier og forsøk

4. Avfallshåndtering

 • Regler og ansvar for avfallshåndtering
 • Avfall fra forsøk
 • Destruering av kjemikalier