Farge - en stoffegenskap

Det er en sammenheng mellom fargen på et stoff og de atomene og ionene det er satt sammen av. Påvirker vi disse kjemisk, kan fargen endre seg. (Tid 07:49)

Fargen til et stoff er avhengig av ytterelektronene til atomene og ionene stoffet er satt sammen av. Et metallion som er omgitt av andre ioner eller av vannmolekyler, kalles et kompleksion, og fargen på metallionet kan være avhengig av hva det er omgitt av. Dette demonstreres ved å lage ulike komplekser av kobber(II)ioner. Også plantefargestoffer, som det røde fargestoffet i rødvin, kan påvirkes av andre stoffer som er til stede i løsningen. Vi ser bruken av blått kobolt(II)klorid som fuktighetsindikator i tørremidler. (Tid 07:49)

Emneord: skolelab, stoffegenskaper, kjemi, skole
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 24. mars 2015 10:14