Fellingsreaksjoner

Ioneforbindelser (salter) vil være mer eller mindre løselig i vann. Hvis man har to løsninger av lett løselige ioneforbindelser og blander disse, kan man få en felling hvis de nye kombinasjonene av ioner i blandingen gir et tungt løselig salt. (Tid 0:40)

 I snutten ser du tre glass med disse oppløste ioneforbindelsene: 1) H2SO4(aq) 2) KI(aq) og 3) Na2S(aq). Når en løsning av Pb(NO3)2(aq) helles ned i hver av disse, får vi dannet henholdsvis 1) hvitt PbSO4(s) 2) gult PbI2(s) og svart PbS(s). I en løsning med bunnfall er det en likevekt mellom fast stoff og oppløst stoff, som for eksempel: PbI2(s) <--> Pb2+ + 2I- . (Tid 0:40)

Emneord: skolelab, skole, kjemi, felling
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:31