Gassbrennere

Vi ser bruk og behandling av en del gassbrennere, både for laboratoriet og i hverdagen. (Tid 5:51)

Gassen vi brenner, "brenselet", er vanligvis en blanding av hydrokarboner. Hydrokarboner med lavt kokepunkt, som propan og butan, må oppbevares under trykk. De er da på væskeform. Felles for alle er at de må forgasses og blandes med luft for å brenne. Snutten passer godt som en introduksjon til arbeid i laboratoriet og for å gjøre deg fortrolig i bruk av brennere. (Tid 5:51)

Emneord: skolelab, kjemi, skolelab, gassbrennere
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:33