Kjemisk energi

Den energien som avgis eller tas opp i en kjemisk reaksjon, kaller vi kjemisk energi.(Tid 2:29)

Forbrenningsreaksjoner er redoks-reaksjoner, og de er eksoterme. I redoks-reaksjoner frigis mye kjemisk energi, og den går over til andre energiformer. Men i fotosyntesen tas det opp energi ved at lysenergi går over til kjemisk energi. I batterier lages elektrisk energi fra kjemisk energi. Er batteriet oppladbart kan vi snu prosessen. Noen slike energioverganger vises. (Tid 2:29)

Emneord: skolelab, kjemi, skole, energi
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:42