Oksidasjon av alkohol til aldehyd

En primær alkohol som etanol påvises ved at den kan oksideres til et aldehyd (her etanal) av kromsyre. Det er denne oksidasjonsreaksjonen som demonstreres og drøftes. (Tid 2:00)

Vi ser at etanol oksideres til etanal av kromsyre. Oksidasjonsmidlet dikromat, Cr2O72-, er oransjefarget. Når etanol oksideres, reduseres krom(VI) i dikromat til krom(III), Cr3+, som er grønt. Det er denne fargeendringer fra oransje til grønt vi ser i reagensglasset. Lukten av etanal (acetaldehyd) er stikkende og meget karakteristisk. Ser vi på de funksjonelle gruppene, øker karbonets oksidasjonstall fra -I i etanol til +I i etanal. Dette er det litt vanskelig å se i slutten av videoen når vi skriver med et rødt kritt på en grønn tavle. (Tid 2:00)

Emneord: kjemi, skolelab, skole, oksidasjon
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:55