Løselighet, polaritet og hydrogenbinding

Vi demonstrerer prisippet om at "likt løser likt" ved å prøve ut både polart og upolart stoff i ulike løsemidler. Også vannets polare egenskaper og hydrogenbinding blir demonstrert og diskutert.(Tid 4:21)

Vi ser hvordan upolare jodmolekyler løser seg best i upolare løsemidler (heksan og karbontetraklorid) mens ioner fra saltet kaliumpermanganat løser seg best i polart vann. At H2O har polarkovalente bindinger og danner en dipol demonstres ved at en vannstråle påvirkes av et elektrisk felt. Konsekvensen av hydrogenbindinger mellom vann og etanol demonstreres. Blander vi disse stoffene, får vi en volumkontraksjon. (Tid 4:21)

Emneord: kjemi, skolelab, skole, polar-upolar
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:46