Redoks-likninger

Med utgangspunkt i påvisningsreaksjon, Tollens test for aldehyder, blir ulike definisjoner av en redoksreaksjon diskutert. (Tid 4:15)

Vi ser en påvisningsreaksjon, Tollens test, for aldehyder. Den går ut på at Ag+-ioner oksiderer et aldehyd til karboksylsyre og selv blir redusert til Ag. Som et synlig bevis dannes det et sølvspeil av Ag(s). På tavlen skrives det redokslikninger for reaksjonen, og de ulike definisjonene for redoks gjennomgås. En oksidasjon kan beskrives på flere måter. En oksidasjon kan beskrives som en tilføring av oksygen, fjerning av hydrogen, fjerning av elektroner eller økning av oksidasjonstall. Dessverre synes det som skrives med rødt kritt på tavla dårlig. (Tid 4:15)

Emneord: skolelab, kjemi, skole, redoks-likninger
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:56