Stoffer og blandinger

Hva er et rent stoff, en blanding, et kjemikalium og et produkt? Hvilken informasjon kan vi få ved å lese på etikettene og studere merkingen? (Tid: 5.50)

Vi tar for oss noen helt vanlige stoffer fra kjøkkenskapet og fra laboratoriet. Hvilke av disse er rene stoffer, blandinger, produkter eller kjemikalier?  Hvilken informasjon om stoffene kan vi få ved å lese på etikettene og studere merkingen? (Tid: 5.50)

Emneord: skole, stoffer- blandinger, skolelab, kjemi
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 12:00