Mega energimagasinet

Mega energimagasinet er en serie undervisningsvideoer som ble laget på 1990 tallet. Målgruppen var elever på ungdomstrinnet og i vg 1, og Statkraft finansierte produksjonen.  Vi gjør utvalgte deler av videoene, som tar for seg Naturfag (først og fremst kjemi og fysikk)  tilgjengelig igjen, for vi tror at disse fortsatt er relevante for undervisningen i dag. Det er folk knyttet til Skolelaboratoriene i fysikk og i kjemi ved UiO som sto for innholdet i det vi ser her.

Publisert 18. des. 2014 10:31

En enkel elektromagnet demonstreres, feltlinjene rundt en magnet blir vist på enkle måter og det blir laget elektrisk strøm ved hjelp av en spole og en magnet.

Publisert 17. des. 2014 15:43

Ozon er en form for oksygen der molekylene har formelen O3. Filmen viser ozonfremstilling i et laboratorium.