Ozonfremstilling

Ozon er en form for oksygen der molekylene har formelen O3. Filmen viser ozonfremstilling i et laboratorium.

Ozon O3 kan dannes fra O2 molekyler, hvis disse tilføres energi i form av elektromagnetisk stråling eller elektriske utladinger som for eksempel lyn eller gnister. På grunn av sin oksiderende virkning er gassen giftig for mennesker, og har evne til å bryte ned mange stoffer. Lukten er karakteristisk stikkende. Ved romtemperatur og normalt lufttrykk er ozon en ustabil, blå gass.  Ved -112 °C kondenserer gassen til et en mørkeblå væske, og ved -192,5 °C danner den en svartfiolett fast stoff. Dette ser vi i videoen, og det er Ole Widar Saastad vi ser lage ozonet.
 
Emneord: skole, skolelab, kjemi, ozon
Publisert 17. des. 2014 15:43 - Sist endret 18. des. 2014 10:12