Om forskning

Kjemisk institutt har en fagstrategi som tydeliggjør intensjoner og ambisjoner og med det er retningsgivende for beslutninger, tiltak, prioritering av ressurser og daglig praksis. En premiss for denne er UiOs valg mhp institusjonsprofil (forskningsuniversitet) og ambisjonsnivå (høy internasjonal standard).

Fagstrategien skal understøtte de fem hovedmålene i instituttets strategiplan:

  • Kjemisk institutt skal fremme grensesprengende forskning og utdanning og være en etterspurt nasjonal og internasjonal samarbeidspartner
  • Kjemisk institutt skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder og ha landets beste lærerutdanning i kjemi
  • Kjemisk institutt skal være synlig, engasjert og ansvarlig
  • Kjemisk institutt skal være løsningsorientert med vilje til å prioritere og evne til å fremskaffe og utnytte muligheter
  • Kjemisk institutt skal gi studenter og ansatte et godt, utfordrende og trygt miljø med ansvar, inflytelse og reelle utviklingsmuligheter

Dagens forskningsfinansiering krever en større grad av dynamikk i Universitetssystemet, og det er et mål at fagstrategien skal utvikles kontinuerlig.
 

 

Publisert 3. jan. 2011 15:51 - Sist endret 17. apr. 2015 08:07