NMR-senteret ved Universitetet i Oslo

Senteret ligger ved Kjemisk institutt Universitetet i Oslo.

Om NMR-senteret

NMR-senteret gir i stor grad tjenester i NMR til forskere i organisk kjemi.

Servicen består i stor grad å holde senterets åtte NMR-instrumenter operative noe som kan være problematisk siden tre instrumenter er fra 1994. I tillegg driver senteret utstrakt opplæring av nye brukere.  Kjemisk institutts faste vitenskaplige personell får også utført nmr-eksperimenter av senterets senioringeniør. 
Senioringeniør Dirk Petersen utfører også endel oppdrag for kommersielle kunder.

Forskningsgruppene som er tilknyttet senteret benytter NMR-metodikk for forskning i mange andre forskningsfelt og utfører forskning i: organisk kjemi, materialvitenskap, polymerkjemi, kjernekjemi, organometallisk kjemi, homogen katalyse, organisk analytisk kjemi, uorganisk kjemi, legemiddelkjemi, material-og nano forskning, galenisk farmasi, medisinsk forskning, metabolimseforskning i planter, naturproduktidentifikasjon, hjernemetabolismeforskning, metabolomikkstudier, algetoksinforskning, proteinstrukturoppklaring samt mange andre områder.

Forskningsporteføljen endres måned for måned.

Les mer om NMR-laboratoriet på de engelske sidene.

 

Kontakt

Professor Frode Rise

Senioringeniør Dirk Petersen

Se også

NSMR på Facebook

 

Publisert 13. jan. 2011 14:44 - Sist endret 11. des. 2020 11:08