Raman laboratoriet

Ved Kjemisk institutt finnes et avansert Raman laboratorium både for faststoff, væsker og gassanalyser.

Se engelsk hovedside for utfyllende informasjon

Engelsk hovedside

Publisert 19. jan. 2011 22:09 - Sist endret 3. mars 2020 10:33