Atmosfærisk kjemi av aminer og relaterte forbindelser

Det overordnede målet er å bidra til forståelsen av den atmosfæriske degradering av aminer når disse slippes ut i atmosfæren fra CO2-fangstanlegg.

Om prosjektet

Se engelsk hovedside

 

Publisert 9. nov. 2010 09:18 - Sist endret 11. juni 2019 09:38