English version of this page

Kjemiske forhold ved aktivering og fiksering av CO2

Ideen til prosjektet "The chemistry of CO2 activation and fixation" er inspirert av det vi i dag vet om de kjemiske reaksjonsmekanismene som inngår i naturlig fotosyntese, men med en viktig forskjell, nemlig måten CO2-molekylet aktiveres for reaksjon. 

"We may perhaps produce chemical fuels directly from sunlight, CO2, and water"
Richard A. Kerr and Robert F. Service

Karbonfangst?

Forbrenning av fossilt brensel fører til økt CO2-innhold i atmosfæren. I tillegg til å redusere bruken, kan vi i prinsippet velge to strategier for å motvirke denne økningen. Den mest omtalte strategien er karbonfangst og lagring (CCS) – det vil si at en fanger CO2 fra forbrenningsprosesser og begraver det i geologiske strukturer.

Kunstig fotosyntese?

En annen strategi er å herme etter naturen og utvikle kunstig fotosyntese, det vil si å ta CO2 ut av atmosfæren og omdanne det til forbindelser som kan brukes til drivstoff. I den naturlige fotosyntesen kommer energien fra sollyset. Det er imidlertid fullt mulig å drive liknende reaksjoner også med andre energikilder.

Vår ide

Ideen til prosjektet "The chemistry of CO2 activation and fixation" er inspirert av det vi i dag vet om de kjemiske reaksjonsmekanismene som inngår i naturlig fotosyntese, men med en viktig forskjell, nemlig måten CO2-molekylet aktiveres for reaksjon. Ved å tilføre to elektroner til CO2-molekylet før en danner kjemisk binding til andre molekyler, åpner vi opp for en annen type kjemi enn den som er kjent fra naturen side.

Vi vil studere og beskrive de grunnleggende faktorene som regulerer dannelsen av kovalente bindinger mellom karbonatomer, og mellom karbonatomer og hydrogenatomer, for dermed å legge et bedre grunnlag for kunstig fotosyntese.

Støtte

Prosjektet er støttet økonomisk i årene 2016-2019 fra Norges forskningsråds FRINATEK-program med prosjektnummer 249788, og utføres i samrbeid med Knut Børve, Kjemisk institutt, UiB, og med kolleger ved universitetene i Stockholm og Leipzig.

Mer informasjon

Får ni millioner til å utvikle kunstig fotosyntese (titan.uio.no)

Prosjektbeskrivelse (PDF-fil).

Publisert 1. mars 2016 15:06 - Sist endret 1. mars 2016 15:23