Anti-tumor antistoff

Kreftceller er ikke helt like vanlige sunne celler og forskjeller kan utnyttes for å utvikle medisiner som virker bare (eller først og fremst) mot kreftceller.

Vi har en tett samarbeid med Immunologisenteret (CIM) i Havanna, Cuba, med fokus på anti-tumor antistoffer. Var bidrag fra norsk side er hovedsakelig den strukturelle karakterisering av forskjellige komplekser, som er viktige for å forstå virkingsmekanismer og dermed danne grunnlag for videre utvikling/forbedring av kreftmedisiner.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

Publisert 2. mars 2011 10:31 - Sist endret 16. juni 2020 17:24