Amin forskning og monitorering - ARM

Det overordnede målet er å bidra til forståelsen av den atmosfæriske degradering av aminer når disse slippes ut i atmosfæren fra CO2-fangstanlegg.

Om prosjektet

Se engelsk hovedside: ARM - Amine Research and Monitoring

Aktuell sak:

Kjemisk institutt på Mongstad

 

Publisert 21. juni 2012 12:47 - Sist endret 25. okt. 2021 16:52

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere