English version of this page

BIVAQUM

I siste halvdel av 2014 ble Simen Kvaal (PhD) tildelt et ERC Starting Grant for prosjektet BIVAQUM, som er kort for “Bivariational Approximations in Quantum Mechanics and Applications to Quantum Chemistry.” Prosjektet krysser grensene mellom kjemi, fysikk og anvendt matematikk. Målet er å utforske en ukonvensjonell formulering av kvantemekanikken for å lage nye beregningsmetoder: det såkalte bivariasjonelle prinsipp.

Mer om prosjektet

Prosjektet varer i 5 år, fra og med april 2015.

Viktige nøkkelord: kvantekjemi, det bivariasjonelle prinsipp, coupled-cluster-teori, multireferansesystem og statisk korrelasjon.

Les mer om vårt prosjekt på vår nettside www.bivaqum.no.

Publisert 2. mai 2016 15:40 - Sist endret 2. mai 2016 15:41