Vegetasjon på Calamine jord (avsluttet)

Vegetasjon på Calamine jord og dens betydning for biologisk mangfold og landskapsvern i et tidligere gruveområde

Om prosjektet

Det tidligere store gruveområdet i Olkusz, nær Krakow i Polen, er nå dekket av slagghauger.

Jorda er næringsfattig og inneholder i dag betydelige mengder tungmetaller (for det meste Zn og Pb).

Denne regionen er ikke bare et ugjestmild habitat for levende organismer, men det utgjør også en trussel for sine omgivelser som en kilde til giftige tungmetaller.

Rehabilitering ved å plante skog har vært gjennomført i mange år. Skogen som er utvikler som følge av denne aktiviteten er fattige og ofte dominert av ett treslag. Det er derfor stilt spørsmål om dette vil være bærekraftig og bidra til stabilisering av de geokjemiske forholdene i undergrunnen. I samme område kan man også finne en naturlig type vegetasjon som består hovedsakelig av eng og engsamfunn. Planteartene her har utviklet mekanismer gjør dem i stand til å overleve i et miljø preget av høye konsentrasjoner av tungmetaller i jord.

Mål

Målet med prosjektet er å få omfattende kunnskap om vegetasjonen i området:

  1. Artssammensetningen, biologisk mangfold og distribusjon av enkelte plantearter;
  2. Faktorer som styrer forekomsten av plantearter, samt utvikling og stabilitet av plantesamfunn, og
  3. Effekten av ulike typer vegetasjon på de fysiske og kjemiske egenskaper av undergrunnen og den biologiske aktiviteten i jorda.

Les mer om Vegetasjon på Calamine jord på de engelske sidene.

Publisert 16. des. 2010 12:04 - Sist endret 31. okt. 2018 14:43