Dalton - en kvantekjemisk programpakke

Denne siden er utdatert.

Dalton er en en kvantekjemisk progampakke som benyttes av mer enn tusen forsknings-institusjoner og universiteter over hele kloden.

John Dalton - den moderne atomteoriens far. Foto: Wikimedia Commons

Om programpakken

Programvaren er på over 700 000 linjer, og mer enn tusen forskningsinstitusjoner og universiteter over hele kloden har tatt i bruk koden. DALTON er dermed en av de mest utbredte kvantekjemiske progampakkene som eksisterer idag.

Testing av koden på reelle problemstillinger er et viktig ledd av vår utvikling, og en god del av vår tid går også med til denne biten. Samarbeidprosjekter med aktører fra andre fagfelt er både vanlig og ønsket.

Med utgangspunkt i Schrödinger-likningen bygges ab initio kvantekjemiske verktøy for å studere molekyler. Med ab initio menes at noe bygges opp fra grunnleggende teoretiske prinsipper i motsetning til empirisk eller eksperimentelt. Verktøyene vi bygger kan på mange måter sammenliknes med funksjonene til en kalkulator. Kalkulatoren kan så brukes av oss selv eller andre til å beregne kjemiske stoffers ulike egenskaper. Med basis i Schrödinger-likningen kan man oppnå en detaljert og nøyaktig beskrivelse av molekylære systemer, og man kan bestemme for eksempel struktur, reaktivitet, elektriske og magnetiske egenskaper.

For små systemer kan vi idag gjøre meget nøyaktige beregninger. I noen tilfeller kan nøyaktigheten bli bedre enn den man kan måle med eksisterende empiriske metoder. Vi kan simulere systemer med opp til 1 000 atomer. Om noen år vil grensen være over 10 000.

Hvem arbeider med dette?

Et stort antall forskere ved forskningsgruppen for Kvantekjemi, struktur og dynamikk og ved CTCC i Oslo er med på å utvikle programpakken DALTON, som er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med hovedsete i Skandinavia.

Hjemmesiden til Dalton

 

 

 

Publisert 19. nov. 2010 13:30 - Sist endret 3. nov. 2020 13:06