Elementære organiske reaksjonsmekanismer

Studier av reaksjoner av og mellom molekylære ioner i gassfase.

Om prosjektet

Kjemi beskriver forandring, og vi er opptatt av hva som skjer fra begynnelse til slutt i en kjemisk reaksjon. Vi er både interessert i de prinsippene som styrer reaktivitet, og detaljerte mekanismer for reaksjoner. Vi arbeider bl.a. med energirike systemer, med red/oks-reaksjoner, og med grunnleggende forhold ved SN2-, E2- og AE-reaksjoner.
Vi er forøvrig fascinert av hvordan større biologiske molekyler ble bygget opp av små organiske molekyler da livet oppstod, og forsøker gjennom eksperimenter og modellering ydmykt å forstå hvordan det hele kan ha gått til.
Foruten interessant og utfordrende eksperimentelt arbeid der vi bestemmer reaksjonshastigheter, likevektskonstanter og tilhørende termokjemiske data, modellerer vi de observerte reaksjonene gjennom teoretiske beregninger av reaktanter, produkter, intermediater og overgangstilstander ved bruk av kvantekjemiske og reaksjonskinetiske metoder.

Resultater

Lenker til publikasjoner

Samarbeid

Vi samarbeider med kvantekjemigruppa for beregninger av det dynamiske forløp. Her bruker Newtons andre lov for bevegelsen av kjernene, der kreftene som virker på kjernene beregnes kvantekjemisk.
Link til publikasjon.

Vi er med i et EU-nettverk innen astrokjemi, COST CM0805.

Utstyr

Eksperimentelt arbeid foregår hovedsakelig ved hjelp av vårt FT-ICR massespektrometer; Norges mest presise molekylvekt.

 

 

Publisert 8. des. 2010 14:09 - Sist endret 4. juli 2019 11:11