Forebygging av luft, vann og jord forurensing i Stara Zagora, Bulgaria (avsluttet)

Distriktet Stara Zagora er en av de mest industrialiserte regionene i Bulgaria, noe som resulterer i en høy grad av forurensning, spesielt av luft og vann. Konsentrasjonsnivå av SO2, N2O, CO2, H2S og aerosoler overstiger ofte tillatte grenseverdier. Flere frivillige organisasjoner, med det formål å redusere eller helt stoppe forurensning, er montering press på bedrifter og sentrale statlige administrasjonen.

Om prosjektet

Det overordnede målet med prosjektet er å redusere luftforurensning slik at en reduserer dens skadelig effekter på det lokale og regionale miljø, og dermed legge til rette for mer bærekraftig forvaltning av naturens ressurser og unngå negativ effekt på menneskers helse. Dette vil også føre til reduksjon av utslipp av klimagasser. For å nå dette målet utfører prosjektet en miljøvurdering og identifiserer potensielle kostnader og risiko forårsaket av den miljømessige situasjonen.

Mål

De viktigste målene for prosjektet er å etablere miljøtilstanden og å identifisere skader på planter, dyr og menneskers helse som følge av forurensning av luft, vann og jord. Formålet med prosjektet er å å gi råd til myndighetene om praktiske tiltak for bærekraftig forvaltning av naturressursene.

 

 

Publisert 17. des. 2010 15:23 - Sist endret 31. okt. 2018 14:17