Korismatmutase

Korismatmutase er et viktig enzym som finnes i bakterier, sopp og planter, men ikke i mennesker og dyr. Dette enzymet har en uvanlig virkingsmekanisme som vi vil klarlegge. Enzymet er videre et mulig ”drug target” og vårt mål er å finne inhibitorer mot enzymet som kan benyttes  f. eks. som antibiotika. Spesielt er vi opptatt av å finne og utvikle nye tuberkulosemedikamenter, i samarbeid med organiske kjemiker og biologer.

Les mer om korismatmutase på de engelske sidene.

Publisert 2. mars 2011 10:38 - Sist endret 30. apr. 2021 16:20