Lektiner

Lektiner er sukker-bindende proteiner som finner mye praktisk anvending, f. eks. innenfor blodtypebestemmelse. Vi har begynt med å studere plantelektiner som modelsystemer for protein-sukker interaksjoner. De seneste år har vi spesielt blitt interessert i sopplektiner, som er veldig lite studert, men har mange interessante egenskaper.

 

3D modell av omtalt molkylstruktur.

Les mer om Lektiner på de engelske sidene.

 

Publisert 2. mars 2011 10:17 - Sist endret 2. des. 2013 13:35