English version of this page

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society

Med et ønske å utnytte eksisterende kompetanse på beste måte og styrke samarbeid, har 8 universiteter i Øresund / Kattegat / Skagerrak-regionen, inkludert UiO, slått seg sammen med ESS og MAXIV, for å skape et regionalt nettverk for nøytron og synkrotron stråling.

Nye sentre for synkrotron og nøytron stråling

To store sentre for synkrotron og nøytron stråling, MAXIV  og  European Spallation Source (ESS) er under bygging i Lund i Sverige. 

Disse to verdensledende kildene er planlagt å gå i drift i 2016 og 2023, henholdsvis.

Interreg samarbeid mellom MAX IV, ESS og åtte universiteter

Last ned notat som beskriver målsettinger, organisering og prioriteringer (pdf)

Se også de engelske sidene.

 

Publisert 13. jan. 2016 11:34 - Sist endret 26. feb. 2018 17:54