Mekanokjemi

Reaktivitet og egenskaper til molekyler endres under påvirkning av mekaniske krefter.

Les mer om mekanokjemi på de engelske sidene.

Publisert 29. mars 2011 15:13 - Sist endret 4. juli 2019 11:11