Katalyse og klynger av innskuddsmetaller

Vi studerer kjemiske og fysiske egenskaper av metallklynger isolert i gassfasen.

En kikk inn i FT-ICR massespektrometeret som brukes i dette prosjektet. Foto: Kjell-Ove Fossan.

Om prosjektet

Metallklynger (Mn , n = 1 - 1000) består av et lite antall identiske atomer og representerer derfor overgangen mellom atom og fast stoff. Slike klynger er ofte meget reaktive og utgjør det aktive sete i mange industrielle katalysatorer. Kontrollert dannelse og studier av isolerte metallklynger er derfor av stor interesse for nanoteknoliogi, nye materialer og katalysatorer.


Rh19 - En spesielt stabil struktur ]
Rh19+ (Oh)
- En spesielt stabil struktur

Det er fascinerende å studere overgangen fra enkeltatomer i gassfasen til faste stoffer og overflater, og det har viste seg at det ofte er stor forskjell mellom egenskapene til isolerte metallatomer og metallet slik det foreligger i fast form. Ved å lage molekyler som består av to, tre, fire osv. metallatomer, kan vi studere denne overgangen gradvist.
Vi lager metallklynger i gassfase ved å avkjøle en gass av et metall i supersonisk ekspanderende helium. Vi bringer metallatomer i gassfasen ved å beskyte en metalloverflate med en kraftig laser (Nd:YAG). Metallklyngenes kjemiske egenskaper studeres ved å la dem reagere med ulike forbindelser.
 

Resultater

Platinaklynger reagerer til og med metan.

Utstyr

Eksperimentelt arbeid foregår hovedsakelig ved hjelp av vårt FT-ICR massespektrometer; Norges mest presise "vekt".

Massespektrometret er koblet til en kraftig laser (Nd:YAG).

 

 

Publisert 8. des. 2010 14:34 - Sist endret 7. okt. 2020 13:59