N2O utslipp fra N mettet subtropisk skog i Sør-Kina (avsluttet)

En tverrfaglig studie i et Nitrogen-mettet nedbørsfelt i TieShanPing, Chongqing, Kina.

Om prosjektet

Overskudd av reaktivt nitrogen (NR) er et av Kinas mest presserende miljøproblem, og kan bidra til klimaendringene gjennom økt N2O utslipp.

Vi har gjennom tidligere studier funnet at skog i sub-tropiske Kina som har meget høy N avsetning (> 4G N m-2 yr-1) varierer i sin evne til å beholde NR.

Dette tyder på at denitrifikasjon kan være et stor sluk for overskytende N. Rask N-omsettning og monsun klima med våte, varme somrer betyr potensielt høy N2O-utslipp fra flere kilder, men ingen systematisk vurdering av N2O-utslipp på et nedbørsfelt nivå har blitt gjennomført ennå.

Mål

I dette prosjektet foretar vi et tverrfaglig studie i en N-mettet nedbørsfelt (TieShanPing, Chongqing, Kina) med sikte på identifisering av hotspots for nitrifikasjon, denitrifikasjon og N2O-utslipp i forhold til tilgjengeligheten av NR og hydrologiske forhold.

Det overordnede målet er å estimere utslippsrater av N2O i fuktige subtropiske skogsfelt, og til å forstå de biogeokjemiske prosessene som styrer denne fluksen på nedbørsfelt skala.

Master oppgaver

Cathrine Brecke Gundersen, Juni 2012. Biodegradation and Characterization of Dissolved Organic Matter (DOM) along the Flowpath of a N-saturated Subtropical Forested Catchment in China.

 

Les mer om dette prosjektet på de engelske sidene.

 

 

 

Publisert 16. des. 2010 16:01 - Sist endret 31. mars 2020 15:03