Pyrowater- Effekter av skogbrann på biogeokjemi av jord og overflatevann (avsluttet)

Pyrowater fokuserer på de store kjemiske og biologiske effekter av skogbrann i akvatiske økosystemer.

Om prosjektet

Vi kan forvente økt hyppighet av skogbrann som følge av klimaendringer. Økt kunnskap om effekter på vann og vannkvalitet av skogbrann er derfor viktig.

Pyrowater fokuserer på de store kjemiske og biologiske effekter av skogbrann i akvatiske økosystemer. Feltarbeidet foregår i det store skogbrann området i Froland, Aust-Agder fylke, der 2600 ha brant ned i juni 2008.

Hovedtema

Hovedtemaene som studeres er:

  • Kort og langsiktige endringer i kjemiske sammensetning i jordvann, bekker og innsjøen, inkludert endringer i tålegrenser.
  • Kvalitative og kvantitative endringer i PAH i en avstandsgradient fra brannen, basert på en regional undersøkelse av PAH i jord, sediment og fisk.
  • Variasjoner i stabile svovel isotop-forhold (d34S) i nedbør, jord-og bekke-vann, under ulik vannføring, for å bedre kunnskapen om tidsvariasjoner i sluk og kilder til SO42-i forsurede økosystemer.
  • Kvalitative og kvantitative endringer i plante-og zoo-plankton i innsjøer som følge av endringer i essensielle næringsstoffer (base kationer, N, P, S og C)
  • Endringer i akkumulering av PAH og Hg i fisk som følge av forventet økt produktivitet og restruktureringer i den akvatiske næringskjeden. Stabile isotop analyser av karbon (D13C) og nitrogen (d15N) vil bli inkludert.
  •  Vurdere miRNA teknikken som et nytt verktøy for å avsløre interne biologiske / genetiske respons mekanismer knyttet til spesifikke miljøbelastningene, som surt Al rik vann. Et pilotstudie vil bli implementert på ørret under laboratorieforhold.
  •  

 


 

 

 

Publisert 16. des. 2010 15:16 - Sist endret 31. okt. 2018 15:09