SINOMER - Kapasitetsbygging for redusert kvikksølv forurensing i Kina (avsluttet)

Kapasitetsbygging for redusert kvikksølv forurensing i Kina - Pilot studie i Guizhou provinsen i Kina

Masterstudent ved Kjemisk institutt inspiserer en av mange primitive kviksølv smelteovnene i Wanshan, Guizhou.

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å gi en generell vurdering av forurensningssituasjonen mhp Hg i Guizhou, og vurdere miljømessige og sosio-økonomiske konsekvenser av denne forurensningen. De viktigste kildene til kvikksølv utslipp i regionen vil bli identifisert. Forskjellige tiltaksalternativer og deres kostnader vil bli vurdert. Informasjon om kilder, deres virkninger og forventet skadekostnader vil, sammen med kunnskap om kostnader forbundet med ulike tiltak, danne grunnlag for kost-nytte vurderinger.

Deltagere: PhD stud. Yan Lin

 

 

 

 

Publisert 14. des. 2010 14:15 - Sist endret 31. okt. 2018 15:07