English version of this page

SINOTROPIA (avsluttet)

Helhetlige studier av eutrofierings-prosesser i et Kinesisk nedbørfelt - kjemiske effekter av et miljø i endring og avbøtende tiltak.

Om prosjektet

Mer opplysninger om prosjektet finnes på den Engelske SINOTROPIA web siden.

Eutrofieringsproblemet i Kina pålegger forskere og miljøforvaltere å vurdere den opprinnelige og nåværende miljøtilstand, og å forutsi framtidige endringer.

Vi må derfor:

  • Vurdere effekter av tiltak og endring i miljøet.
  • Lage en verktøykasse for en optimal og bærekraftig forvaltningspraksis

Organisering

Prosjektet organiseres i fem helhetlige arbeidspakker

  • WP1 Prøvetakning og kjemiske analyser
  • WP2 Nedbørfeltprosesser - påvirkning av landbruk og hydrologi på transporten av næringssalter inn i innsjøsystemer
  • WP3 Modellering av nedbørfelt- og innsjøprosesser
  • WP4 Samfunnets respons på tiltak
  • WP5 Forvaltningsplan for næringssalttilførselen til Yuqiao reservoaret

Masterstudenter

Bishnu Prasad Joshi

Ellen Pettersen

Wycliffe Omondi Ojwando

 

 

 

Emneord: Tverrfaglig, Eutrofiering, Tiltak
Publisert 16. juli 2011 19:14 - Sist endret 12. mars 2021 11:52