Kjemiske studier av de supertunge grunnstoffene med SISAK

SISAK er et væske-væske ekstraksjonssystem utviklet gjennom mer enn 40 år der man benytter spesialsentrifuger til å gjøre meget hurtige kjemiske separasjoner. Systemet har først og fremst vært brukt til å studere kortlivde atomkjerner, men har de siste 10-15 årene vært rettet mot kjemiske studier av de supertunge grunnstoffene.

En mer omfattende presentasjon kan finnes på våre engelske web-sider.

 

Publisert 11. okt. 2011 13:24 - Sist endret 31. okt. 2018 15:06