Syntetiske tiofenoner som hemmere av biofilmdannelse

Å hemme dannelse av bakterielle biofilmer er viktig i mange sammenhenger.

Om prosjektet

Bakteriell biofilm dannes overalt i naturen hvor det er fuktighet og næringsstoffer. Bakterier i biofilm har andre egenskaper enn frittflytende bakterier. De er mer motstandsdyktige og oppføre seg mer som multicellulære organismer.

Biofilm kan utvikle seg inni rør, noe som kan føre til tilstopping og korrosjon. Biofilm på gulv og benker kan gjøre sanitærforholdene vanskelig i matlagingsområder. Bakterivekst på båtskrog fungerer som grunnlag for begroing.

I medisin fører bakterielle biofilmer til mer enn 80% av alle infeksjoner. Dannelse av biofilm er regulert av et bakterielt kommunikasjonssystem kalt quorum sensing.

Det har vist seg at enkelte tiofenoner hemmer dette kommunikasjonssystemet og dermed dannelse av biofilm. Siden tiofenonene ikke dreper bakteriene, kan det selektive presset som fører til resistens, muligens unngås.

Personell: Elahe Jafari (PhD student / stipendiat), T. Benneche (prosjektleder).

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Eksterne samarbeidspartnere: Prof AA Scheie (fakultet Dentistery, Universitetet i Oslo).

 

 

 

Publisert 23. des. 2010 09:28 - Sist endret 7. feb. 2020 15:47