Deltakere i Syntetiske tiofenoner som hemmere av biofilmdannelse

Navn Telefon E-post Emneord
Tore Benneche Professor emeritus +47 22855556 tore.benneche@kjemi.uio.no Kjemi, Organisk kjemi
Elahe Jafari Chamgordani
Anne Aamdal Scheie Professor emeritus +47 22840359 +47 92229528 (mob) a.a.scheie@odont.uio.no