Terrestrisk miljøovervåkning i Sentral-Asia - TEMP (avsluttet)

Studier av nivåer av tungmetaller og de fysiske og kjemiske egenskaper av jord på seks overvåking steder i sentral Asia (Kirgisistan, Kasakstan og Tadjikistan). Vi har også gjennomført flere foreløpige miljøvurderinger på svært forurensede industriområder.

Om prosjektet

Prosjektet er relatert til erosjon av forurenset jord, tørke stress og forørkning. Effekten av arealbruk, lokale og langtransporterte luftforurensninger og klima er sentrale spørsmål.

Mål

Det overordnede målet er å støtte utvikling av skogsektoren i Kirgisistan i samsvar med økonomiske, økologiske og sosiale ambisjoner om et demokratisk og åpent samfunn, og i samsvar med de mål som er definert i National Forestry Concept.

 

Les mer om TEMP på de engelske sidene.

 

 

Publisert 16. des. 2010 13:41 - Sist endret 31. okt. 2018 14:08