Vann og atmosfærekjemi

Vi ønsker å forstå vann - både dets egen struktur og dynamikk, men også hvordan vann vekselvirker med andre stoffer.

Klynge av ett cesiumion og tjue vannmolekyler

Om prosjektet

Vannmolekylet er verdens mest berømte molekyl, så velkjent at alle kjenner formelen. En får derfor lett det inntrykket at vannets kjemi er såre enkel og lett å forstå. Så langt derifra! Vannets egenskaper avviker fra de fleste andre stoffer, og vi har dårlig og ufullstendig forståelse av flere av disse egenskapene.
Dette faktum kan virke merkelig, tatt i betraktning av at vann er forutsetningen for alt liv på jorda, og er like viktig som proteiner og DNA for vår egen eksistens. Når dessuten vekslingen mellom de tre fasene - gass, væske og is - og den skjøre balansen mellom disse i hav, på landjorda og i atmosfæren er en av de viktigste mekanismene for de unike betingelsene som foreligger for liv på jorda, er det all grunn til å studere vannkjemi.

Mål

Vi ønsker å forstå vann - både dets egen struktur og dynamikk, men også hvordan vann vekselvirker med andre stoffer. Denne innsikten får vi ved å studere klynger av vann med ulike andre forbindelser/ioner, A(H2O)n i gassfasen. Ved å variere verdien av n skrittvis fra 0 til 100, kan vi studere den gradvise endringen av egenskaper fra det frie molekyl ti væske eller is. Vannklynger bygger på den måten bru mellom fasene. Vi studerer vannklynger ved hjelp av massespektrometri og teoretiske beregninger.

Resultater

"It takes two to tango. Two, but not one pyridine molecules promote proton mobility in pyridinium/water clusters."

Finansiering

NFR-prosjekt.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid med Gøteborgs Universitet og Universitetet i Bergen, og vi er en del av NICITA-nettverket innen atmosfærekjemi.

Utstyr

QTOF Massespektrometer med electrospray-ionisasjon ved Massespekrometrisk laboratium.

 

 

 

Publisert 2. des. 2010 15:35 - Sist endret 7. okt. 2020 13:53