Bedre forvaltning av vannressurser i Malawi (avsluttet)

Kapasitetsbygging innen Vann fag for å bedre forvaltning av vannressurser i Malawi

Om prosjektet

Det overordnede målet med prosjektet er å øke velferden blant den ressurssvake delen av befolkningen i Malawi gjennom økt tilgang og tilgjengelighet av rent og trygt vann. Prosjektet vil bli gjennomført ved å utføre grunnleggende og operasjonell forskning som ser på sammenhengen mellom helse og vannkvalitet, tilgjengelighet, klimaendringer og fattigdom gjennom praktisk utdanning på master-og PhD-nivå.

Mål

Det er et mål at lokalsamfunnene i utvalgte studiesteder i Malawi vil oppnå bedre helse og velferd og at dette kan overføres til andre deler av Sør-Afrika inkludert Botswana, Malawi og Sør-Afrika.

 

 

 

Publisert 6. juli 2012 11:13 - Sist endret 31. okt. 2018 14:08