Forskning

Publisert 13. juli 2011 16:58

Carbon Capture and Storage (CCS) er et viktig virkemiddel for å redusere klimaendringene. En av de mer lovende teknologiene for effektiv CO2-fangst er gjennom bruk av aminer.

Publisert 13. juli 2011 16:17

Den tverrfaglige gruppen for bioanalytisk kjemi utvikler kompetanse, teknologi og metoder til å bestemme og identifisere kjente biologisk aktive molekyler som inngår i livsviktige prosesser.

Publisert 13. juli 2011 16:30

Bakterier og mikroorganismer som danner biofilmer gir næringslivet og helsevesenet store utfordringer og store økonomiske tap.

Publisert 13. juli 2011 16:23

Tradisjonelt tilføres medisiner via mage-tarm-systemet eller ved injeksjoner. Mer målrettet terapi er av flere grunner ønsket. Vår interesse er knyttet til utviklingen av metoder hvor det biologisk aktive virkestoffet omsluttes av biokompatible og biologisk nedbrytbare nanopartikler.

Publisert 13. juli 2011 16:38

Instituttets satsning innen materialvitenskap gjennom SMN har fokus på materialer knyttet til fornybar energi.

Publisert 13. juli 2011 16:43

Kjemien har i løpet av de siste tiårene gjennomgått en revolusjon, som har medført at mange kjemiske systemer og prosesser kan simuleres med stor grad av pålitelighet ved hjelp av kvantemekaniske metoder.

Publisert 13. juli 2011 16:04

Radiofarmasøytisk kjemi er et stort og viktig felt innen dagens life science forskning. Forskningen ved KI har bidratt til etableringen av ALGETA – et av Norges nye flaggskip innen forskningsbasert næringsliv.

Publisert 13. juli 2011 15:59

Vår strukturbiokjemiske forskningsgruppe fokuserer på proteiner av medisinsk interesse, og spesielt på protein-karbohydrat interaksjoner.