Aminer og CO2-lagring

Carbon Capture and Storage (CCS) er et viktig virkemiddel for å redusere klimaendringene. En av de mer lovende teknologiene for effektiv CO2-fangst er gjennom bruk av aminer.

EUPHORE , The European Photochemical Reactor, i Valencia, Spania, hvor noen av studiene foregår.

Et slik CO2-fangstanlegg vil dog produsere små aminutslipp til luft, hvor aminene så omdannes til andre stoffer. Enkelte av disse kan være ekstremt kreftfremkallende og Statoil, Shell Technology Norge og CLIMIT finansierer en stor og langvarig screeningstudie for å vurdere om de utslipp som forårsakes av CO2-fangst ved hjelp av aminer kan utgjøre en risiko for vår helse og for det naturlige miljø. En del av den totale studien er knyttet til atmosfærekjemi og KI leder et internasjonalt forskerteam som undersøker hvilke nedbrytingsprodukter som dannes som følge av utslipp til luften.

Publisert 13. juli 2011 16:58 - Sist endret 11. des. 2020 11:02