Bioaktive molekyler og marin bioprospektering

De aller fleste legemidler (eller biologiske verktøy) er relativt små organiske forbindelser isolert fra naturlige kilder, fremstilt fra naturstoffer, eller fremstilt rent syntetisk.

Asmariner er en gruppe natursstoffer som er isolert fra marine svamparter. Foto: Joint Nature Conservation Committee. Montasje: John Vedde.

Fundamental kunnskap om syntese og struktur av slike substanser er derfor avgjørende for anvendelser. KI er nasjonalt ledende innen syntese av bioaktive molekyler og har syntese av naturprodukter som satsningsområde.

Mer spesifikt er fokuset naturstoffer med potensiale innen kreftterapi og som antimikrobielle midler. Forskningsområdet blir bare viktigere, og instituttet har dermed en sterk forpliktelse for innsats knyttet til den store nasjonale satsningen på marin bioprospektering. Her vil vårt miljø være en sentral aktør.

 

Forskningsgruppe

Gruppen for Organisk kjemi

Publisert 13. juli 2011 15:45 - Sist endret 11. des. 2020 11:01