Bioanalyse – se det ”umulige”

Den tverrfaglige gruppen for bioanalytisk kjemi utvikler kompetanse, teknologi og metoder til å bestemme og identifisere kjente biologisk aktive molekyler som inngår i livsviktige prosesser.

Bioanalyse krever avansert utstyr og kvalifiserte personer. Foto: Tore Vehus

Den tverrfaglige gruppen for bioanalytisk kjemi utvikler kompetanse, teknologi og metoder til å kunne

  • i) bestemme kjente biologisk aktive molekyler som inngår i livsviktige prosesser, men på nivåer som ligger under hittil kjente deteksjonsgrenser;
  • ii) identifisere hittil ukjente biologisk aktive molekyler som inngår i livsviktige prosesser innen celler eller mellom celler, og deres metabolitter;
  • iii) identifisere nye biomarkører for diagnostisering av alvorlige sykdomstilstander, spesielt kreft;
  • iv) bestemme legemiddelkonsentrasjoner enklere og raskere enn før, spesielt med tanke på ”personalized medicine”
  • v) identifisere bieffekter av legemidler ved bestemmelse av aktive metabolitter i blod/urin; og vi) bestemme lekkasje av legemidler og deres metabolitter til det ytre miljø.

Forskningsseksjoner

Bioanalytisk kjemi

Publisert 13. juli 2011 16:17 - Sist endret 11. des. 2020 11:01